Game

[2008] 1 Chọi 100 – Nah

[2008] 1 Chọi 100 – Nah ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————– SOUNDCLOUND: … ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Follow Nah: FACEBOOK: FANPAGE: ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Follow me: FACEBOOK: YOUTUBE: ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————– LYRICS: Bọn mày đông đúc thì tao sẽ chơi 1…