11. Giáo trình Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac Lenin
Tác giả: PGS, TS. NGUYỄN VIẾT THÔNG (Tổng Chủ biên)
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA -2010
Người đọc: Vĩnh Phú
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chương 4: Học thuyết giá trị
Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư
Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://secretscanbemurder.com

Xem thêm bài viết khác: https://secretscanbemurder.com/giao-duc/

1 Comment

  • duong thanh le
    Posted May 31, 2020 5:36 am

    Nói nhăng nhít cho ra vẻ cao siêu,nhưng thực tế là thuyết vô thần,đập chùa phá miểu,mà đã không tin vào luật nhân quả luân hồi vay-trả thì luân thường đạo lý coi nhẹ,chuyện ác cỡ nào cũng dám đưa đến nền tảng đạo đức của xã hội bị̣ xói mòn,băng hoại,loài người biến thành dã thú cấu xé lẫn nhau .

Leave a comment