Discovery 555 xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc video nhạc phật giáo đầy đủ nhất bao gồm các bài hát tiếng phạn hay nhất với ngôn ngữ trong kinh phật được phổ nhạc, khi nghe giúp tĩnh tâm, thư giãn như: kinh dược sư lưu ly, chú đại bi, thần chú kim cang, thất phật diệt tội chân ngôn, án ma ni bát mê hồng, bát nhã tâm kinh…
*** Đăng ký và kết nối với kênh tại đây:

– Youtube:
– Facebook:

*** Xem thêm các video khác về nhạc phật giáo, nhạc Thiền tại đây:
1. Nhạc Phật giáo – ÁN MA NI BÁT NI HỒNG – OM MANI PADME HUM
2. Nhạc phật giáo – BÁT NHÃ TÂM KINH TIẾNG PHẠN | Discovery 555
3. Nhạc phật giáo – CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN TIẾNG PHẠN | Discovery 555
4. Nhạc phật giáo – KINH DƯỢC SƯ TÂM CHÚ, DƯỢC SƯ LƯU LY TIẾNG PHẠN | Discovery 555
5. Nhạc phật giáo – THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN TIẾNG PHẠN
6. Nhạc phật giáo – CHÚ ĐẠI BI VÀ ÁN MA NI BÁT MÊ HỒNG TIẾNG PHẠN
7. Nhạc phật giáo – KINH DƯỢC SƯ LƯU LY VA KIM CANG TÁT ĐỎA | Discovery 555
8. Nhạc phật giáo – KIM CANG TÁT ĐỎA THẦN CHÚ | Discovery 555

Nguồn: https://secretscanbemurder.com

Xem thêm bài viết khác: https://secretscanbemurder.com/am-nhac/

1 Comment

  • Tâm Nguyễn Khánh tâm
    Posted June 3, 2020 1:59 pm

    Bói x

Leave a comment