BX5U0

————————– Card điều khiển BX5U0 Phần mềm sử dụng : LEDSHOW2017 Download : ————————- Bảng Led ma trận nói chung và P10 nói riêng, ngày nay được ứng dụng rất…